Az intézmény fentartója:

Nyíregyházi Tankerületi Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Igazgató: Gaszperné Román Margit
Elérhetőség: 42-795-315

 

Tanórán kívüli foglalkozások

Tanórán kívüli foglalkozások

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:
1. Napközi otthon, tanulószoba
A tanuló joga, hogy napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön.
- A szülő írásbeli kérelmet nyújthat be az iskolába az iskola által biztosított űrlapon, jelölve az étkezések számát és a felügyelet időtartam igényeit minden tanév májusában.
- Pótkérelem benyújtási határideje az adott tanév kezdetének első napján, tanévnyitó. A felvétellel kapcsolatos döntés szempontja, (ha az igények meghaladják a lehetőségeket) a gyámhatóság kezdeményezése, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, (pl. mindkét szülő dolgozik, stb.).
- A tanulószobára a jelentkezés tanév elején történik, de mód van az évközi jelentkezésre is.
- A napközis foglalkozás időtartama felső és alsó tagozatban a tanítás befejezésétől 16 óráig tart.
- A napközis foglalkozásról a mulasztás igazolása a napközis nevelőnél történik, melyet a napközis naplóba be kell jegyezni.

2. Diákétkeztetés
A tanulók számára – igény esetén – az iskola napi háromszori étkezést biztosít. Az étkezési térítési díjakat a Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezetben kell befizetni az INVESZT KFT: által jóváhagyott befizetési időpontokban. A befizetés időpontjáról a szülőket tájékoztatni kell a tanév első szülő értekezletén. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést 1 nappal előbb, vagy reggel 7-ig az iskolatitkárnál és a napközis csoport vezetőjénél lemondja
3. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások
- Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segíthetik. A jelentkezés önkéntes.
4. Iskolai sportkör
- Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
2. Szakkörök
- A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
3. Versenyek, vetélkedők, bemutatók
- A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, levelezős, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
A versenyekre való felkészüléshez a következő kedvezményt kapja a tanuló:
Rétközi verseny napján nem kell iskolába jönnie.
Megyei verseny előtt 1 nap felkészülési szünetet, országos verseny előtt 3 nap szünetet kap a tanuló.


4. Kirándulások
- Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
5. Erdei iskola
- A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
6. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
- Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
7. Szabadidős foglalkozások
- A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, hangversenyek, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
8. Hit- és vallásoktatás
- A tanuló joga, hogy társai kötelezően tiszteletben tartsák világnézeti, vallási nézetét, nemzeti vagy etnikai önazonosságát, az azt jelképező ékszerek vagy ruhadarabok viselését. A tanuló joga, hogy hit-és vallásoktatásban részesüljön, melyet az iskola tanórán kívüli foglalkozás keretében biztosít a tanulóknak. Ilyen irányú igényüket a tanulóknak az adott tanév elején, szeptember 15-ig kell jelezniük az iskola vezetőségénél.
- 2013. szeptemberétől 1 és 5. évfolyamon kötelező az Erkölcstan oktatása, mely kötelező tantárgy lesz. Az oktatást hitoktatók végzik, a vallási hovatartozást jelen tanévben március végéig egy kérdőíven jelezni kell. Az elsősük beíratásakor a vallási hovatartozást az erkölcstan oktatása miatt jelezni kell.

A 2013-14-es tanévben:

Német nyelv, tánc, képzőművészet, angol nyelv, matematika szakkör, természetjáró szakkör, KRESZ, Honvédelmi szakkör, ECDL előkészítő, Nyelvvizsga előkészítő, Középiskolai előkészítő magyarból, matekból.

 

 

kreta

FELHASZNÁLÓNÉV:
OKTATÁSI AZONOSÍTÓ

JELSZÓ:
SZÜLETÉSI DÁTUM AZ ALÁBBI

FORMÁTUMBAN: 2001-01-01

Névnap

Ma 2023. április 01., szombat, Hugó napja van. Holnap Áron napja lesz.

Naptár

április 2023
vhkscps
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Facebook

Go to top