Az intézmény fentartója:

Nyíregyházi Tankerületi Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Igazgató: Gaszperné Román Margit
Elérhetőség: 42-795-315

 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum kérésére az alábbi pályaorientációs portál elérhetőségeket szeretnénk közölni azért, hogy az érdeklődő tanulók és a szüleik számára ezekkel a tájékozódási lehetőségekkel is segítsük a továbbtanulással, szakma- és pályaválasztással kapcsolatos döntéshozatalukat.

www.helloszakma.hu

www.hellonyiregyhaza.hu

https://helloszakma.hu/naptar/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyilatkozat a nemzetiségi óvodai nevelésben / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről

Nyilatkozat a nemzetiségi óvodai nevelésben / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről[1]

Alulírott .............................................................[2] az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évben, tanévben kérem az alább megjelölt gyermek / tanuló számára a nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás biztosítását.

A gyermek / tanuló neve:

A gyermek / tanuló anyja neve:

A gyermek / tanuló születésének helye, ideje:

A gyermek / tanuló lakóhelye:[3]

A gyermek / tanuló tartózkodási helye:[4]

A gyermek/tanuló azonosítója[5]:

Az igényelt nemzetiségi köznevelési alapfeladat[6]:

óvodai nevelés / általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás / szakgimnáziumi nevelés-oktatás / technikumi nevelés-oktatás/ szakképző iskolai nevelés-oktatás

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése[7]: beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani

A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma[8]:

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés

- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés

- Magyar nyelvű roma/cigány kulturális óvodai nevelés

- Kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás

- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás

- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás

- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás

 


  • [1] A nyilatkozatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott felmérés során, legkésőbb azonban a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni.
  • [2] A kérelmező neve, nyomtatott betűvel. A kérelmező lehet: szülő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a 14. életévét és nem cselekvőképtelen.
  • [3] Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni.
  • [4] Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe.
  • [5] Nemzetiségi óvodai nevelés kezdeményezése esetén nem kell kitölteni. Amennyiben a tanuló, az óvodás gyermek még nem rendelkezik azonosítóval, annak kiadását követően az intézmény képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű azonosító számot.
  • [6] A megfelelőt alá kell húzni!
  • [7] A megfelelőt alá kell húzni! Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vagy iskolai nevelés-oktatásban vesz részt, egyik nyelvet sem kell aláhúzni.
  • [8] A megfelelőt alá kell húzni!

Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben megjelölt pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére irányuló írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a nevelési év / tanév május utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető.

................................................... (település neve), ……...... (év) .................................... (hó) ............. (nap)

a szülő vagy gondviselő aláírása

II. Nyilatkozat
a nemzetiségi hovatartozásról

(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés.)[1]

Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek, tanuló az alábbi nemzetiséghez tartozik:

bolgár / horvát / lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / szlovák / szlovén / ukrán

…………………….................... (település neve), ……..... (év) .................................... (hó) ............ (nap)                                                                                           a szülő vagy gondviselő aláírása

III. Záradék

A gyermek, tanuló számára a nyilatkozatban megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás az alábbi intézményben biztosított:

Az intézmény hivatalos neve:

OM azonosítója:

Székhelyének címe:

A gyermek, tanuló által igénybevett nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás tényleges helyének címe (ha a nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezésére telephelyen történik[2]:

…………………….................... (település neve), ……..... (év) .................................... (hó) ............ (nap)

                                                                                                                                                                                                                      bélyegző lenyomata                                                                                   ntézményvezető aláírása


[1] A megfelelőt alá kell húzni! A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után - betöltetlen férőhellyel rendelkezik.

[2] Az alapító okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óvodai nevelésben, illetve a tanuló iskolai nevelésben-oktatásban részesül.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tájékoztató 

a 2023/2024-es tanévben tankötelessé váló tanulók számára szervezendő  magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatásról

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelveiről szóló 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 1. § értelmében a

Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4472 Gávavencsellő, Petőfi u.1.

 Gávavencsellő Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata véleményének kikérésével

a 2023/2024. tanévben is megszervezi a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatást a 2023. augusztus 31. napjáig a hatodik életévüket betöltő tanköteles gyermekek számára.  A nemzetiséghez tartozó gyermekeket az iskola köteles felvenni.

„A nemzetiségi nevelés-oktatás - a magyarországi köznevelési rendszer részeként - megvalósítja az iskolai nevelés-oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a nemzetiség nyelvének tanulását, a nemzetiség nyelvén való tanulást, a nemzetiség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és- teremtést, az önismeret kialakítását, a nemzetiségi jogok megismerését és gyakorlását.” (4. melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez)

Nevelési-oktatási formája: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás. E forma a roma/cigány népismeret témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a nemzetiségi nevelés-oktatás céljainak a megvalósításához.

A heti kötelező órakeretből a nemzetiségi cigány népismeretre egy órát, valamint az egyéb foglalkozások keretében heti 2 óra roma/cigány művészeti, kulturális tevékenységet biztosítunk.

Felvételi körzet: a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi oktatás tekintetében Gávavencsellő nagyközség és Balsa község teljes közigazgatási területe.

Melléklet: 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete

 

 

 

 

Tanévkezdés

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Itt van az ősz, itt van újra... és ezzel együtt a tanévkezdés!
 
Néhány információ:
Tanévnyitó ünnepség: 2022. szeptember 1. 8:15
Az iskolába 8:00-ra érkezzen mindenki, a tanteremben gyülekező!
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat busza sajnos nem javítható, így a Trans-Tour buszával lehet közlekedni a bérlet, vagy jegy megváltása ellenében.
A balsai gyerekek bérletét mi intézzük! Reggel 8:00-kor indul Balsáról a busz. Enikő néni ott lesz!
Mivel saját busz nincs, így a tanítási órák rendje is változni fog. Ezekhez a járatokhoz igyekszünk igazodni majd, de nem biztos, hogy minden esetben sikerül.
A tankönyvek, füzetcsomagok ezen a napon kerülnek kiosztásra.
A testnevelés felszerelés maradt a fehér póló, fekete nadrág a lányoknak, a fiúknak piros rövidnadrág.
 
Első napra azt is gondolja át mindenki, hogy étkezést kér-e! A GYVK-s tanulók ingyen étkeznek. A térítési díjak változtak, ennek megfelelően döntsenek azok, akik nem jogosultak támogatásra!
Alsósok teljes étkezés: 673,-Ft
Felsősök teljes étkezés: 699,-Ft
 
Akinek étkezési hátraléka van, azoknak a konyha nem tudja biztosítani az étkezést!
A szünet utolsó napjára még jó pihenést kívánok!
Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket is a tanévnyitóra és azt követően az osztályokba!
Nánásiné Szabolcsi Mónika
intézményvezető

Nyári ügyelet időpontjai

Tisztelt Szülők!
A nyári ügyelet időpontja az alábbi napokon
9:00-13:00-ig.
2021. június 30. szerda
2021. július 14. szerda
2021. július 28. szerda
2021. augusztus 11. szerda
2021. augusztus 25. szerda
Ezekben az időpontokban tudjuk a bizonyítványokat, iskolalátogatási lapokat, igazolásokat kiadni.
Telefonon is ezekben az időpontokban vagyunk elérhetőek a 06-42-206-870-es számon!
Nánásiné Szabolcsi Mónika
intézményvezető

1. oldal / 5

 

 

kreta

FELHASZNÁLÓNÉV:
OKTATÁSI AZONOSÍTÓ

JELSZÓ:
SZÜLETÉSI DÁTUM AZ ALÁBBI

FORMÁTUMBAN: 2001-01-01

Névnap

Ma 2023. június 09., péntek, Félix napja van. Holnap Margit és Gréta napja lesz.

Naptár

június 2023
vhkscps
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Facebook

Go to top