Az intézmény fentartója:

Nyíregyházi Tankerületi Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Igazgató: Gaszperné Román Margit
Elérhetőség: 42-795-315

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

Iskolánkban a házi feladat adásának célja a tantárgyi követelmények teljesítéséhez szükséges ismeretek elmélyítése, a tanultak emlékezetbe vésése, az ismeretek további gyakorlása és bővítése.

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai :

 1. Célja az órán tanult ismeretek elmélyítése, a továbbhaladás megalapozása.
 2. Törekedjünk az egyenletes terhelésre.
 3. Vegyük figyelembe az életkori sajátosságokat.
 4. A szünet, a hétvége legyen nagyobb mértékben a pihenésé, nem adható több házi feladat, mint egy átlagos hétköznapi napon.
 5. A szünet idejére egyénileg adott feladat csak a felzárkóztatást vagy a versenyekre való felkészülést, a tehetséggondozást szolgálhatja.
 6. A következő tanévi kötelező olvasmányt (olvasónapló készítését) a tanév végén, a nyári szünetre adja meg a szaktanár.
 7. Magyar nyelv- és irodalomból 2-3 héttel korábban bejelentett témából, valamint idegen nyelvből egy-egy témakör lezárásakor íratott házi-dolgozatot osztályzattal értékeljük.
 8. Amennyiben a tanuló a házi feladatát nem tudta elkészíteni, ezt az óra elején, a számonkérés előtt a tanulónak jelentenie kell. Ez esetben a tanuló füzetének tartalmaznia kell a próbálkozások nyomait.
 9. Ha a tanuló hanyagsága miatt a házi feladatot nem készítette el, és azt nem jelentette, joga van a tanárnak az adott feladatból szóban vagy írásban számon kérni a tanulót.

A tantárgyak sajátosságaitól függően iskolánkban a házi feladatok alábbi típusait alkalmazzuk:

 • szóbeli tanulás,
 • írásbeli feladatmegoldás, prezentáció-készítés
 • gyűjtő- és kutatómunka a könyvtárban, az interneten
 • rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás.

A házi feladatok alkalmazott formái iskolánkban:

 • kötelező házi feladat, melynek célja a tantervi követelmények teljesítéséhez, a tananyag elsajátításához szükséges képesség- és készségfejlesztés, a következő tanítási órára történő felkészülés.
 • szorgalmi vagy ajánlott házi feladat, melynek célja a képességfejlesztés, a tanulók érdeklődésében és felkészültségében megmutatkozó egyéni különbségek figyelembe vételével az ismeretek bővítése, kiegészítése, új ismeretek szerzése.

A házi feladatok adásának szempontjai:

 • A házi feladat mértékét az életkori sajátosságokat figyelembe véve arányosan kell megosztani szóbeli és írásbeli munkákra.
 • A házi feladat a tanórán megértetett anyaghoz kapcsolódjon.
 • A szóbeli feladat az új anyag bevésésére szolgál, az írásbeli a készségek begyakoroltatására.
 • Az alapvetően sok gyakorláson alapuló tárgyak esetében (pl.:nyelvtan, matematika) mindig legyen írásbeli házi feladat is.
 • Iskolánkban a házi feladatok adásának elvei és mennyisége a nevelés-oktatás szakaszaiban:
 • 1-2. évfolyam

Arányban kell lennie az olvasás - írás – számolás anyagának
Időtartama: 45 perc (közben játékos foglalkozás)
3-4. évfolyam

Szóbeli és írásbeli feladatoknak megfelelő arányban kell lennie
időtartama: 60 perc (törekedünk az önállóságra)
5-6. évfolyam

Egyénenkénti tantárgyi sorrend, szóbeli - írásbeli feladatok megfelelő aránya. Külön odafigyelést igényel az összefoglaló-, rendszerező anyag elmélyítésének segítése. Az elméleti részek tanulásának tanítása
időtartama: 80 perc
7-8. évfolyam

El kell érni a tanulás ismereteinek birtoklását, önálló munkavégzéssel az eddig tanultak alapján. A tantervben meghatározott jártasságok és készségek alkalmazása.
időtartama: 90 perc
A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

 

 

kreta

FELHASZNÁLÓNÉV:
OKTATÁSI AZONOSÍTÓ

JELSZÓ:
SZÜLETÉSI DÁTUM AZ ALÁBBI

FORMÁTUMBAN: 2001-01-01

Névnap

Ma 2023. június 09., péntek, Félix napja van. Holnap Margit és Gréta napja lesz.

Naptár

június 2023
vhkscps
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Facebook

Go to top